Skjutkurs på Berga

Pangkurs på Berga Söndagen den 13 oktober, besökte undertecknad, ordförande, och Rune Pegler, information och rekryteringsansvarig i Bråvalla Flygvapenförbund, Gripsholmsavdelningens "Vapentjänst" och prisskjutning på skjutbanorna på Berga Örlogsskolor ca 3 mil sydost från Stockholm.
De fina sköna och varma höstdagar vi haft tidigare hade nu försvunnit, höstrusk med kyliga vindar gjorde sig påminda. Trots detta hade Rolf Bertel, kurschef samlat en entusiastisk samling av ett trettiotal deltagare till denna kulna dag.
En annan anledning till besöket var även att fotografera aktiviteterna i kursen samt att få en del bilder från själva Garnisonsområdet, ljusförhållandena var dock inte de bästa.
Efter sedvanlig samling vid vakten till Berga, begav sig deltagarna till lektionssal, där genomfördes skriftliga prov på vapen och säkerhets föreskrifter.
När så alla hade klarat av proven, bar det så ut till de tre skjutbanorna som var bokade för vapentjänsten. Kpistskyttarna tog löjtnant Kjell Mårtensson hand om. Efter tilldelning av vapen och ammunition tog så de grundläggande inskjutningarna sin början.
När så dessa skyttar hade kommit till "skott" så blev övningarna mer avancerade både vad som gäller tid och olika ställningar. Kapten Örjan Alpedal, tog hand om sin grupp som bestod av ett femtontal Ak 5 skyttar, och begav sig till sin avdelade skjutbana.
Samma rutiner som kpistskyttarna hade gällde även för Ak 5 skyttarna. Vid den tredje banan var sergeant Tomas Lundqvist instruktör för de som behövde ytterligare kunskaper för att skjuta med Ak5.
Vid halvtid av dagens skjutningar samlades man i lektionssalen för att få lite värme och inmundiga medhavd matsäck. Den rasten var välbehövlig för att få upp kroppsvärmen igen.
Nu återstod bara den sista delen av dagens skjutningar och det var prisskjutning, innan mörkret faller på.
Vid prisskjutningarna erövrade sex kpistskyttar medalj och en skyttemärke.
Av Ak-skyttarna erhöll fyra skyttemärke.
Sammanlagt deltog 25 elever i prisskjutningarna. Vapenvård ingick även i dagens program, innan man fick återvända till respektive hemorter.
Inlämning av vapen mm återstod nu till måndagen och den tog nu Rolf, Kjell och Örjan hand om, dessutom återstod för Rolf som kurschef det adniministrativet arbete med kursen. Stort och varmt tack till instruktörerna samt även till eleverna som trots det kyliga vädret "ställer upp" i frivilligverksamheten.

Text: S-O Carlsson
Foto: Rune Pegler

Klicka på någon bild så öppnas bilden i större storlek med en navigeringssida för bilderna.
Om någon förekommer på bild eller i text, men har avvikande åsikter om publiceringen, borttages namn/bilder direkt när Du kontaktar webmaster på mail.
© Samtliga bilder tillhör respektive fotograf enligt lagen om upphovsrätt och får icke kopieras utan tillstånd ©