Flyglärarexamen 2005 på Malmen

Sydafrikanska elever på Malmen.

Under 2004 besökte en militär delegation från Sydafrika Sverige där man bl.a. fick information om det svenska uttagningssystemet och utbildningsfilosofin för flygförarutbildning. Man blev framförallt imponerad av den låga avskiljningsprocenten under utbildningen. Detta ledde till att man frågade om möjligheten att få deltaga med två flygförare i flyglärarutbildningen, som normalt genomförs för alla nya svenska flyglärare på Malmen. Regeringen godkände anhållan och i början av augusti 2005 påbörjades en kurs med två sydafrikanska och tre svenska elever på Malmen. Det är den första kurs som genomförs helt på engelska och med utländska elever. Examen är i början av november 2005.

Major Musa Mbhokota och kapten Melanie Habben är båda piloter i sydafrikanska Flygvapnet. Mj Mbhokota flyger stridsflygplanet Cheetah och kn Habben är pilot på en VIP transportdivision.

Utbildningens tyngdpunkt är hur man pedagogiskt ska förhålla sig till utbildning och hur man ska agera som lärare. Huvudbudskapet är att varje människa är i grunden informationssökande, ansvarstagande och intresserad av att ingå i ett socialt sammanhang. Den ökade flygförmågan som erhålls under kursen ska i första hand ses som en bonus.

Kursen innehåller 35 flygtimmar. Flygutbildningen genomförs i SK 60, som är ett militärt tvåmotorigt skoljetflygplan, där man sitter sida vid sida. Det börjar med en inflygningsperiod följt av en period där man lär sig flyga från instruktörsposition d v s från högersist. Sedan är det dags för den mest spännande fasen när en helt oerfaren person inbjuds att vara övningselev under tre veckor.

Flygningen genomförs under förmiddagarna följt av pedagogiska diskussioner på eftermiddagarna. Utöver detta genomförs ett fördjupningsarbete enskilt eller i grupp där eleverna fritt väljer ett ämne, dock ska det ha med flygutbildning att göra. Föregående elevkull opponerar på fördjupningsarbetet och vid redovisningen inbjuds utomstående experter att deltaga.

Text & Foto: Jan "Bassen" Baselius

Klicka på någon bild så öppnas bilden i större storlek med en navigeringssida för bilderna.

Om någon förekommer på bild eller i text, men har avvikande åsikter om publiceringen,
borttages namn/bilder direkt när Du kontaktar webmaster på mail.
© Samtliga bilder tillhör respektive fotograf enligt lagen om upphovsrätt och får icke kopieras utan tillstånd ©
Kontakt med respektive fotograf fås genom att kontakta webmaster för Bråvalla-sidan.