Årsstämman 2006

Ordföranden för Bråvalla flygvapenförbund S-O Carlsson hälsade samtliga deltagare till den 10:de årsstämman i Bråvalla flygvapenförbund. Särskilt våra inbjudna gäster hälsades välkomna. Därefter följde en kort essä om hur 23 FVFb minskat i antal, namnsättningsproblematik och geniala lösningar på det. Det första mötet i nuvarande Bråvalla FVFb hölls 1996 på samma plats som vi i år håller stämma. Ordföranden berättade om kommande 10-årsjubileums festen som kommer att hållas den 19/8 på Malmen mässen, och att arbetsgruppen återkommer i detaljerna kring detta närmare sommaren. Han uttryckte en oro över hur minskningen i resurser kommer att påverka förbundet framöver. I det sammanhanget så framförde han en återblick historiskt över hur man från att ha bedrivit utbildning med ett stort inslag av gemenskap till dagens slimmade och effektiva synsätt. En ökad del av självfinansiering kommer att krävas framöver för att delta i utbildningar eftersom resurstilldelningen minskat. Förbundet bidrar även vi genom att minska styrelsen till hälften. Han passade på att tacka alla styrelsemedlemmar för förtjänstfullt arbete under året som gått. Vår tidning BråvallaNytt går även den en osäker framtid till mötes som en följd av neddragningarna. Den är en viktig länk dels i informationssyfte men även i tillhörighets och identitetsanseende. Malmen området genomgår förändringar, omorganiseringar och lokalitetsförändringar har inneburit att vi t.e.x inte längre har den närhet till frivilligavdelningen på Livgrenadjärgruppen vilken har varit en viktig del med ett ömsesidigt utbyte mellan förbundet och avdelningen.

Text: Lennie Johansson

Foto: Rune pegler

Klicka på någon bild så öppnas bilden i större storlek med en navigeringssida för bilderna.

Om någon förekommer på bild eller i text, men har avvikande åsikter om publiceringen, borttages namn/bilder direkt när Du kontaktar webmaster på mail.
© Samtliga bilder tillhör respektive fotograf enligt lagen om upphovsrätt och får icke kopieras utan tillstånd ©