Lite Historia om F 13 Kungliga Bråvalla Flygflottilj

Namnet Bråvalla nämns i berättelsen om Bråvalla slag, som utkämpades år 750. Terrängbeskrivningen i referat av slaget visar tydligt att slagfältet låg mellan Bråviken, Kolmården och sjön Glan, precis där flygfältet ligger. 

Vårt självständiga flygvapen kom till 1926, när andra världskriget bröt ut hade vi ett ganska svagt flygvapen.
Förändringen kom när Bengt Nordensköld blev flygvapenchef 1942, han arbetade kraftfullt för att få till stånd flera jaktflottiljer.


Kungliga Bråvalla flygflottilj togs i bruk den 1 juli 1943 och var då inte färdigbyggd utan depåstaben fick hyra in sig på Stora Hotellet några månader.
Major Lage Thunberg blev Kungliga Bråvalla flygflottiljs förste flottiljchef som sedemera blev General och Chef för Flygvapnet (CFV).
Den 1 oktober 1943 var antalet anställda 45 personer men redan månaden senare ryckte 43 volontärer in så flottiljen växte successivt.

Under dom knappa 50 år flottiljen var i bruk har det givetvis hänt en hel del men dom viktigaste händelserna har varit tillförseln av nya flygplan då dom gett flottiljen dess karaktär och varit milstolpar i flottiljens historia.

Kungliga Bråvalla flygflottilj har även haft andra tillskott.
På 60-talet kom luftvärnssystemet Bloodhound som efter en kort tid togs ur bruk.
Luftbevakning och stridsledning har funnits med sedan starten 1943 och flottiljen var pionjärer på området.
I närområdet fanns luftförsvarscentral, radaranläggningar och på 60-talet kom även radargruppcentralerna.


Då det fanns många aktiva flygfält i närområdet tillkom Flygtrafikledningen, Östgöta kontrollcentral (ÖKC).
Kontrollcentralen var lokaliserad på flottiljen och samordnade den civila och militära flytrafiken i området.


På flottiljen utbildades det (förutom flygförbandet) både Bas- och Strilförband. Innan nedläggningen arbetade cirka 1.000 personer på flottiljen samt inneliggande värnpliktsomgång med cirka 600 värnpliktiga.
Totalt har det utbildats ca: 20.000 värnpliktiga på flottiljen genom åren.


Regeringsbeslut om nedläggning kom den 3 juni 1992 efter turer mellan vilka flottiljer som skulle få gå denna gång.
Överste Göte Pudas som var flottiljchef från 1 april 1991 till flottiljens slut 30 juni 1994 och hade ingen önskesituation då han skulle avveckla flottiljen.

Göte Pudas har efter sin officerskarriär slutit cirkeln då han idag innehar posten som Generalsekreterare i Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF).
Göte Pudas bor i vår region och är medlem hos oss i Bråvalla Flyvapenförbund vilket vi tycker är extra roligt.

Det finns så mycket mer att säga om Kungliga Bråvalla flygflottilj att man kan fylla en hel bok. Den bok jag har hämtat ovanstående mateiel från och rekommenderar varmt är "Bråvalla Vingar" som finns att köpa i bl.a. bokhandeln och på Flygvapenmuseum i Linköping.

Trots nedläggning lever viss del av militär verksamhet kvar på flottiljområdet idag, dock finns inte något kvar av Kungliga Bråvalla flygflottilj.

2002-12-04

Rune Pegler