Kansliet

Mail till
Idé och webmaster: Rune Pegler
Sidan började att skapas: 17 augusti 2002 av dåvarande webbmaster Christer Landstedt som bollade ideer tillsammans med Rune Pegler.
Om någon förekommer på bild eller i text på Bråvalla Kamratförenings hemsida, men har avvikande åsikter om publiceringen,
borttages namn/bilder direkt när Du kontaktar webmaster

Länk till Bråvalla Kamratförenings Internet-policy